Informacja o wyniku postępowania nr PZP/2/2021 | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyniku postępowania nr PZP/2/2021

Dotyczy: "Wykonanie prac wykończeniowych budynku zakładu rehabilitacyjnego Klinika Budzik dla dorosłych projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.”

Działając na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych - zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu nr PZP/2/2021

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez wykonawcę:
ZAB-BUD Sp. z o.o.
ul. Nowosielecka 14a/3
00-466 Warszawa
NIP: 824-000-19-77

Wszelkie informacje i dokumenty w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16578/summary