Komunikat!

Od dnia 17 marca 2020 r., do odwołania, biuro Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” zostaje tymczasowo zamknięte!
Rozpoczynamy pracę zdalnie!
Wszystkie nasze dane teleadresowe pozostają bez zmian, do Państwa dyspozycji!

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informujemy że  Inwestor Zastępczy - ECM GROUP POLSA S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?" ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych" wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/6252/summary
Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.