Zaproszenie do złożenia ofert | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Zaproszenie do złożenia ofert

Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap III [1]”, nr ref. postępowania: 7/2020.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 01.12.2020 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Szczegłóy na stronie: https://www.akogo.pl/pl/klinika/budzik-dla-doroslych/budzik-dla-doroslych-ogloszenia/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-w-2