Szkoła | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Szkoła

Szkoła w klinice „Budzik” dla dzieci, to jak powiedziała nam nauczycielka „(...) nieustająca droga dotarcia człowieka do człowieka (...)”
Funkcjonuje, ale dopiero w drugim etapie pobytu w klinice.
Stopniowo wraz z adaptacją i poprawianiem się stanu pacjenta wyjaśniany jest opiekunom cel zajęć edukacyjnych.
Dziecko może przystąpić do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na wniosek Rodziców, którzy wypełniają dokumenty zgody.
Równolegle muszą zawiesić obecność i uczestnictwo dziecka w szkole masowej. Dziecko nie może być w dwóch szkołach jednocześnie.
Orzeczenie o potrzebie takich zajęć powstaje na podstawie dokumentacji medycznej i psychologicznej.
Na jego podstawie w poradni psychologiczno–pedagogicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, powstaje orzeczenie (działa ono tylko przez pewien okres czasu) dające nauczycielom w klinice podstawę do podjęcia pracy.
Po wyjściu z kliniki istnieje potrzeba zmiany tego orzeczenia.
Dziecko może kontynuować zajęcia w domu, Rodzic musi skontaktować się z ośrodkiem właściwym dla miejsca zamieszkania.
Jest to przywilej, ale również obowiązek edukacyjny, który szkoły powinny spełniać.
W materiale pokazujemy na czym polegają zajęcia edukacyjne w samej klinice.