Fundacja „Światło” | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Fundacja „Światło”

Z początkiem wakacji odwiedziliśmy także zaprzyjaźnioną z nami Fundację „Światło”, Zakład Opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów, którzy wymagają długoterminowej opieki.
Rozmawialiśmy o trudnym okresie Covid-u  i odtwarzaniu kontaktów z rodzinami podopiecznych, o 80 – tej wybudzonej i planach na przyszłość.
Jak powiedziała nam Prezes Fundacji, Pani Janina Mirończuk – „(...) Musimy coś zrobić dla rodzin pacjentów, którzy się nie wybudzili.(...)”
Podczas naszej wizyty byliśmy też w nowej placówce – Centrum Opieki Wytchnieniowej  „Dom Światła”.
Głównym celem projektu realizowanego w Domu Światła jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, w formie opieki wytchnieniowej.

Dziękujemy za gościnę i chylimy czoła Waszej pracy!