Dziękujemy! | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Dziękujemy!

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Andrzeja Strzeleckiego. Był niezłomnym Przyjacielem naszej Fundacji „Akogo?”, reżyserem naszych koncertów charytatywnych: „Pozwólmy im się obudzić” w Sali Kongresowej (3 czerwca 2004), „Kofta, Kreczmar, Janczarski” w Podziemiach Kamedulskich (22 listopada 2004), „Pozwól mi spróbować jeszcze raz” w Podziemiach Kamedulskich (26 listopada 2007).
Za całe dobro nam okazane, z całego, fundacyjnego Serca Dziękujemy! Odpoczywaj w pokoju [*]